books print

Copy of tsp boks.xlsx

        ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ                                                  ਕੀਮਤ   
ਓਪਰੀ ਕਸਰ                                                     25
ਅੱਗ ਲੱਗਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ                                        50
ਅਗਲਾ-ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ                                        30
ਆਤਮਵਾਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੱਚ         30
ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੀਏ                      20
ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ                                    15
ਇਖਲਾਕ                                                        12
ਸੰਮੋਹਣ ਨੀਂਦ                                                15
ਸਿਹਤ ਤੇ ਭੋਜਨ 50
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ 30
ਸਿਹਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ 50
ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ? 20
ਕਾਲਮ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ 40
ਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ 10
ਚਮਤਕਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਬੇਨਕਾਬ 15
ਚੇਤੰਨ ਕਲਮਾਂ 30
ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ 50
ਦੇਵ , ਦੈਂਤ ਤੇ ਰੂਹਾਂ 50
ਦੇਵ , ਦੈਂਤ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਸਜਿਲਦ 200
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ 30
ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ 30
ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਣ ’ ਤੇ 25
ਤਾਂਤਰਿਕ ਭੈਰੋਂ ਨਾਥ 20
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 50
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 25
ਨਾਮ ਬਨਾਮ ਨਾਮ 20
ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 30
ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਹਿੰਦੀ 40
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ 50
ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਭੂਤ 15
ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ 20
ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ 20
ਬਾਬਾ ਡਮਰੂ ਵਾਲਾ 15
ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ 15
ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 20
ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੱਕ 35
ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ 80
ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ 20
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 5
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ30
ਮਨੋਰੋਗ- ਕਾਰਣ ਤੇ ਇਲਾਜ 50
ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ 15
ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੈ ਹਨੇਰਾ 20
ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ 30
ਮਨ , ਮਹੌਲ , ਮਨੋਰੋਗ 40
ਮਨੁੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸੱਚ 40
ਧਰਮ-ਕਰਮ 20
ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 17
ਜੋਤਿਸ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 30
ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ 15
ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਰੇ 60
ਜਲਦੇਵ - ਨਾਵਲ 40
ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ 25
ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ 40
ਜਾਦੂ ਦੇ ਰੰਗ 30
ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ 40
ਬਲੱਡ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ 30
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ 30
ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 80
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 40
ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ.-ਸੀਰੀਅਲ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਣ ’ ਤੇ 150
ਸੀ.ਡੀ.ਸਾੜਸਤੀ 30
ਸੀ.ਡੀ.ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ 20
tsp boks.xlsx
%d bloggers like this: